O nas

Towarzystwo Finansowe Silesia posiada 20 lat doświadczenia w realizacji strategicznych projektów dla gospodarki Państwa. TFS dysponuje kapitałem w wysokości 1 mld 700 mln. Działa w najważniejszych dla Polski branżach m.in. górnictwie, hutnictwie, metalurgii, przemyśle kolejowym, koksowniczym, energetyce, infrastrukturze oraz nieruchomościach. Jest wiarygodnym, długoterminowym inwestorem finansowym nakierowanym na wzrost wartości posiadanych spółek i budowę synergii między nimi. Dwuosobowy zarząd firmy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i kompetencje, aby efektywnie lokować publiczne środki w inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki. Spółka realizuje Rządowy Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez udział w programach restrukturyzacji, mających na celu poprawę parametrów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

 więcej o nas

O grupie kapitałowej

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia stanowią:

  •   Grupa kapitałowa Torpol SA (38% TFS) z Torpol Oil & Gas sp. z o.o.,
  •   Grupa kapitałowa Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" SA (93,23%) z Zakładem Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o.,
  •   Grupa kapitałowa Fabryka Kotłów SEFAKO SA (96,30%) z Sędziszowskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz z Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach,
  •   Fabryka Elementów Złącznych S.A. (90,25%) w Siemianowicach Śląskich,
  •   Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. (85%) we Wrocławiu,
  •   Walcownia Rur Silesia S.A w likwidacji (100%) w Siemianowicach Śląskich.
 więcej o grupie kapitałowej
Torpol logo
Victoria logo
Sefako logo
Walcownia Rur Silesia logo
FEZ logo
IASE logo
Torpol oil&gas logo
PGG logo
CBKK logo
EPE Koks logo
SPEC logo
Walcownia Rur Jedność logo

Aktualności

Nowa współpraca w Grupie Kapitałowej TFS 

luty, 17, 2021

Nowa współpraca w Grupie Kapitałowej TFS
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. i TORPOL S.A. podpisały umowę ramową o współpracy. TFS planuje realizację inwestycji na nieruchomościach w Siemianowicach Śląskich i w Warszawie. Umowa została zawarta na czas obejmujący realizację inwestycji przez TFS. Spółka TORPOL S.A. będzie realizowała prace w ramach ustalonego zakresu, wykorzystując odpowiednie przygotowanie techniczne, wiedzę i doświadczenie oraz wykwalifikowany personel.
Inwestycja w Siemianowicach Śląskich obejmować będzie modernizację oraz adaptację nieruchomości dla celów jej komercjalizacji. W Warszawie planowana jest budowa nowych i remont części budynków położonych na nieruchomości TFS.
- To kolejna synergia w GK TFS mająca na celu rozszerzenie i wzmocnienie relacji biznesowych pomiędzy spółkami. Współpraca będzie się odbywać na zasadach rynkowych. TORPOL S.A. posiada doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy. Realizacja inwestycji w Siemianowicach Śląskich oraz w Warszawie wzmocni pozycję rynkową nie tylko TFS ale i Grupy TFS, natomiast TORPOL S.A. po raz kolejny wykorzysta kompetencje dywersyfikujące jego podstawową działalność – skomentował Zarząd TFS.
- Zawarta umowa stanowi element rozwoju potencjału i kompetencji Pionu Budownictwa Ogólnego spółki oraz umożliwia dalsze poszerzenie naszej oferty dla rynku – podsumował Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.
Obie nieruchomości położone są w atrakcyjnych lokalizacjach. Nieruchomość w Warszawie położona jest w bliskim sąsiedztwie Portu lotniczego im. F. Chopina. Natomiast nieruchomości w Siemianowicach Śląskich to bezpośrednie sąsiedztwo z Katowicami i dużymi ośrodkami przemysłowymi w województwie śląskim.
- Podniesienie wartości obu nieruchomości ma na celu również pozyskanie inwestorów i partnerów biznesowych – podkreślił Zarząd TFS.
Barbórka 2020 

grudzień, 04, 2020

Z okazji Barbórki serdeczne życzenia od Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o. dla całej Braci Górniczej.

 

 

 

Pomoc dla Śląska w walce z covid-19 

grudzień, 03, 2020


Spółki Grupy Kapitałowej TFS wzięły udział w pomocy dla dwóch śląskich szpitali - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, w ramach akcji koordynowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Zdrowia.

Przekazane środki w łącznej kwocie 1 mln zł zostaną wykorzystane przez szpitale zgodnie z przedstawionym przez nie zapotrzebowaniem, m.in. na zakup cyfrowego aparatu RTG, aparatu do wentylacji tlenowej, zestawu endoskopowego i monitora pacjenta.

Dotychczas Grupa TFS przekazała w ramach akcji koordynowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wsparcie w kwocie blisko 2,5 mln zł.

działalność

Finansowanie

Usługi finansowe obejmują: udział w programach emisji obligacji, udzielanie pożyczek, zakup wierzytelności, leasing, udzielanie poręczeń, zakup środków trwałych, instrumenty typu mezzanine (obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne , akcje uprzywilejowane, inne).

Inwestycje kapitałowe

Towarzystwo Finansowe Silesia występuje jako większościowy udziałowiec lub akcjonariusz spółek kapitałowych. Nabywamy większościowe pakiety spółek ze zidentyfikowanym elementem synergii dla Grupy Towarzystwa Finansowego Silesia. Dopuszczamy możliwość nabycia mniejszościowych pakietów w spółkach o dużym potencjale innowacyjnym lub stopach zwrotu powyżej średniej rynkowej.

Usługi

Ponad 20 lat praktycznego doświadczenia na rynku oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych sprawiają, że świadczymy usługi doradcze na najwyższym poziomie w zakresie zarządzania projektami, konsultingu w obrębie spółek portfelowych oraz wynajmu nieruchomości (zapraszamy na stronę www.tfsnieruchomosci.pl).

Samolot Embraer 170-200

Samolot Embraer 175

Dzierżawiony jest Polskim Liniom Lotniczym LOT. Odbywa regularne loty na trasach największych europejskich stolic.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++