inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

marzec, 15, 2018

Nabycie pakietu akcji Sefako

15 marca 2018r Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. nabyło pakiet 95,97% akcji spółki Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie od MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W uroczystości podpisania nabycia akcji spółki wziął udział Pan Tadeusz Skobel - Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii.

SEFAKO S.A. jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce. Sędziszowska fabryka wyspecjalizowała się w produkcji kotłów do termicznego utylizowania odpadów oraz kotłów opalanych biomasą, stając się ich największym producentem w Europie. TFS planuje rozbudowę łańcucha wartości spółki poprzez realizację projektów w formule EPC - od etapu projektowania do etapu wybudowania urządzeń i jej infrastruktury. Dzisiaj 85-90% przychodów SEFAKO S.A. generuje z kontraktów zagranicznych, traktując rynek polski jako perspektywiczny w 2018r. Zakup tej spółki dla Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. jest inwestycją długoterminową z dobrymi szansami rynkowymi, prowadzącymi do wzrostu wartości tej spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++