inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

styczeń, 31, 2018

Realizacja umowy PGG

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. realizuje Umowę Inwestycyjną w zakresie dokapitalizowania Spółki PGG.

W ramach Umowy Inwestycyjnej kapitał zakładowy Polskiej Grupy Górniczej S.A. został podwyższony o kwotę 300 mln złotych. Realizując Umowę Inwestycyjną Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. objęło dnia 31.01.2018 r. akcje PGG o łącznej wartości 60 mln złotych. TF Silesia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGG reprezentował Dyrektor ds. Aktywów Strategicznych Jakub Chełstowski. Udział TF Silesia w kapitale PGG po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wzrósł do 15,32%. Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji PGG będzie mogła kontynuować proces inwestycyjny w swoich kopalniach, a także realizować Biznes Plan.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++