Jadwiga Dyktus

Prezes Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, kierunki: Ekonomika i Organizacja Przemysłu oraz Organizacja i Zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Posiada 20-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z różnych branż, szczególnie w przemyśle stalowym oraz przetwórstwie metali kolorowych. Jest ekspertem w zakresie opracowywania i implementacji strategii firm, budowania ich wartości, jak i synergii biznesowej.

Brała udział w ważnych dla polskiego przemysłu procesach restrukturyzacji w górnictwie a także w organizowaniu finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami produkcyjnymi. Realizowała projekty doradcze dla spółek prywatnych i samorządowych w przedmiocie audytu i finansów.

Doświadczenie menadżerskie zdobyła jako prezes Huty Bankowej Sp. z o.o. , prezes Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o., wiceprezes Orzeł Biały S.A., wiceprezes ds. finansowych Huty Katowice S.A.

Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

W lutym 2016 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o., które pełni do dnia dzisiejszego.

Obecnie Dyrektor Śląskiego Regionu Stowarzyszenia Interim Managers – organizacji non-profit skupiającej menedżerów realizujących terminowe kontrakty zadaniowe. Czynnie promuje interim management w Polsce - formułę wykorzystania doświadczeń menedżerskich praktykowaną w Niemczech i Wielkiej Brytanii od 30 lat.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++