inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

luty, 19, 2020.

Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej
w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 39, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dla obiektów zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Szczegóły w załączniku.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++