inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

sierpień, 24, 2020.

Zapytanie ofertowe na wycinkę drzewa, na terenie nieruchomości w Polkowicach, ul. Krzywa 3

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Polkowicach przy ul. Krzywej 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usunięcie drzewa rosnącego na terenie ww. nieruchomości – działka o nr geodezyjnym 257/34, obręb 1 Polkowice wraz z ewentualnym odkupieniem drewna uzyskanego w wyniku wycinki.

Szczegóły zapytania i termin składania ofert znajduje się w załączniku.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++