inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

styczeń, 19, 2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUNIĘCIE ZBIORNIKÓW PO PROCESACH GALWANICZNYCH

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. jako właściciel nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 39, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty na odebranie i zutylizowanie zbiorników pozostałych po procesie obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów, tj. cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania oraz odpadów z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania. (kod odpadu 15 01 10)

Szczegóły zapytania ofertowego i załącznik znajdują się w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++