inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

styczeń, 19, 2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIE SKAŻENIA PO PROCESACH GALWANOTWÓRCZYCH

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. jako właściciel nieruchomości zlokalizowanej
w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 39, zwraca się z zapytaniem dotyczącym przedstawienia oferty na wykonanie badania substancji pozostały po procesach galwanicznych wykorzystywanych do obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów, tj.  cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania oraz odpadów
z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania.

Zbiorniki oraz ciągi technologiczne z pozostałościami substancji są zamontowane wewnątrz budynku na terenie nieruchomości w Warszawie.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikiem znajdują się załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++