inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

luty, 02, 2021.

Zapytanie ofertowe na wskazanie i wycinkę drzew oraz krzewów na ternie nieruchomości w Siemianowicach Śląskich

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. (TFS) będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fabrycznej o powierzchni 12 294 m² (działka nr 2968/46 oraz działka nr 2956/46) zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty cenowej dotyczącej wskazania i wycinkę drzew oraz krzewów, które nie wymagają zezwolenia i mogą zostać usunięte zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Drzewa, które wymagają zgody na wycięcie należy wskazać i odpowiednio oznaczyć.
Ponadto informuję, że przedmiotowe działki nie są ogrodzone.
Oferta cenowa powinna być wyrażona w kwocie netto oraz obejmować koszt:
• Usługi wycinki drzew, samosiejek i krzewów niewymagających decyzji,
• Zrębkowanie gałęzi,
• Uprzątnięcie i wywóz drzewa.
• Wskazania i oznaczenia drzew, które wymagają zgody na wycięcie.

 

Termin składania ofert i szczegóły znajdują się w załączniku.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++