inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

luty, 17, 2021

Nowa współpraca w Grupie Kapitałowej TFS

Nowa współpraca w Grupie Kapitałowej TFS
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. i TORPOL S.A. podpisały umowę ramową o współpracy. TFS planuje realizację inwestycji na nieruchomościach w Siemianowicach Śląskich i w Warszawie. Umowa została zawarta na czas obejmujący realizację inwestycji przez TFS. Spółka TORPOL S.A. będzie realizowała prace w ramach ustalonego zakresu, wykorzystując odpowiednie przygotowanie techniczne, wiedzę i doświadczenie oraz wykwalifikowany personel.
Inwestycja w Siemianowicach Śląskich obejmować będzie modernizację oraz adaptację nieruchomości dla celów jej komercjalizacji. W Warszawie planowana jest budowa nowych i remont części budynków położonych na nieruchomości TFS.
- To kolejna synergia w GK TFS mająca na celu rozszerzenie i wzmocnienie relacji biznesowych pomiędzy spółkami. Współpraca będzie się odbywać na zasadach rynkowych. TORPOL S.A. posiada doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy. Realizacja inwestycji w Siemianowicach Śląskich oraz w Warszawie wzmocni pozycję rynkową nie tylko TFS ale i Grupy TFS, natomiast TORPOL S.A. po raz kolejny wykorzysta kompetencje dywersyfikujące jego podstawową działalność – skomentował Zarząd TFS.
- Zawarta umowa stanowi element rozwoju potencjału i kompetencji Pionu Budownictwa Ogólnego spółki oraz umożliwia dalsze poszerzenie naszej oferty dla rynku – podsumował Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.
Obie nieruchomości położone są w atrakcyjnych lokalizacjach. Nieruchomość w Warszawie położona jest w bliskim sąsiedztwie Portu lotniczego im. F. Chopina. Natomiast nieruchomości w Siemianowicach Śląskich to bezpośrednie sąsiedztwo z Katowicami i dużymi ośrodkami przemysłowymi w województwie śląskim.
- Podniesienie wartości obu nieruchomości ma na celu również pozyskanie inwestorów i partnerów biznesowych – podkreślił Zarząd TFS.
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++