inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

kwiecień, 15, 2021

20 lat działalności Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

TFS działa na rynku już od 20 lat. Od początku swojego istnienia TFS prowadzi projekty restrukturyzacyjne spółek z wielu branż (m.in.: lotniczej, budowlanej, energetycznej) oraz uczestniczy w realizacji na rzecz programów rządowych, w tym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Efektem uczestnictwa TFS w różnych projektach jest obecny skład Grupy Kapitałowej. TFS posiada w swoich aktywach również nieruchomości komercyjne w Warszawie, Polkowicach i Siemianowicach Śląskich, które nabywało w ramach procesów dezinwestycyjnych restrukturyzowanych spółek. W swoim portfelu TFS posiada także samolot Embraer 175, który jest dzierżawiony do PLL LOT S.A.

Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój TFS i całej Grupy Kapitałowej, poprzez realizację kolejnych projektów i inwestycji, w szczególności nakierowanych na zwiększanie wartości posiadanego portfela oraz rozszerzenie palety oferowanych usług finansowych. Obecnie TFS koncentruje się na identyfikacji potencjału i osiąganiu efektów synergicznych pomiędzy spółkami portfelowymi, co będzie skutkowało maksymalizacją korzyści w ramach Grupy. Samo TFS w najbliższych latach skoncentruje działania w obszarze nieruchomości.

Więcej o Jubileuszu TFS w naszym artykule: 20 lat działalność TFS

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++