inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

maj, 28, 2021.

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH URZĄDZEŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO WALCOWNI RUR BEZ SZWU SYSTEMU MANNESMANN / A WRITTEN TENDER FOR SALE OF MOVABLE PROPERTY OF SEAMLESS PIPE ROLLING MILL MANNESMANN SYSTEM

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, ogłasza PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH URZĄDZEŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO WALCOWNI RUR BEZ SZWU SYSTEMU MANNESMANN

szczegóły i wykaz ruchomości w załączeniu

 

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. with its registered office in Katowice, Poland, announces A WRITTEN TENDER FOR SALE OF MOVABLE PROPERTY OF SEAMLESS PIPE ROLLING MILL MANNESMANN SYSTEM

details and list of Movable Property in shedule

 w linku dokumentacja fotograficzna / in the link photo documentation

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++