inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

czerwiec, 02, 2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU W ZWIĄZKU Z DEMONTAŻEM CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru („Inspektora”) podczas demontażu urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmann, które zostaną nabyte przez podmiot trzeci. Ciąg technologiczny jest zlokalizowany w trzech halach, które są własnością zamawiającego. Głównym zadaniem oferenta jest: ocena przygotowanego planu demontażu przez podmiot trzeci pod kątem zabezpieczenia przed uszkodzeniem hal zamawiającego, monitorowanie wykonywania planu demontażu, zapobieganie uszkodzeniom hali, uzgadnianie dozwolonej ingerencji w hale w związku z demontażem ciągu, w przypadku uszkodzenia obiektu albo uzgodnieniu dozwolonej ingerencji w hale - nadzorowanie podmiotu trzeciego przy doprowadzaniu obiektu do stanu pierwotnego. Demontaż urządzeń będzie miał miejsce w Siemianowicach Śląskich. Przewidywany czas demontażu 6 miesięcy.

Szczegóły i termin składania ofert w załączniku.

 w linku dokumentacja fotograficzna przedmiotu demontażu

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++