inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

lipiec, 14, 2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ, PAKOWANIE I TRANSPORT RZECZY RUCHOMYCH URZĄDZEŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO WALCOWNI RUR BEZ SZWU SYSTEMU MANNESMANN

Przedmiotem zapytania ofertowego jest demontaż, pakowanie i transport rzeczy ruchomych (w większości zabudowanych/zmontowanych oraz niezabudowanych na paletach) urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmann zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Stalmacha 8, o szacowanej masie 4 tys. ton.

The subject of the RFQ is the disassembly, packaging and transport of movable goods (mostly built-up / assembled and not built-up on pallets) of the technological line of the Mannesmann seamless pipe rolling mill located in Siemianowice Śląskie, Stalmacha 8 with an estimated weight of 4,000 tons

 

Szczegóły i termin składania oferty w załączeniu / Details and deadline for submitting the offer are attached

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++