inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

listopad, 18, 2021.

Atrakcyjna nieruchomość w Siemianowicach Śląskich - wkrótce na sprzedaż / Attractive real estate in Siemianowice Śląskie - for sale soon

Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. („TFS”) informuje, że w IV kw. 2021 r. – I kw. 2022 r. ogłosi przetarg nieograniczony na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pawła Stalmacha 8 („Nieruchomość”).

Nieruchomość o łącznej powierzchni 21,46 ha stanowi zwarty kompleks działek w kształcie prostokąta, dla których Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgi wieczyste nr: KA1I/00006095/4 oraz KA1I/00007528/6. Nieruchomość nabyta przez TFS w trybie egzekucyjnym (wolna od obciążeń hipotecznych). Na terenie Nieruchomości posadowione są hale poprzemysłowe z suwnicami (łączna powierzchnia 66.500 m²), zbudowane w latach 1960-2000. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich mediów. Na terenie 3 hal, zbudowanych w 2000 r. znajdują się zbyte maszyny ciągu technologicznego walcowni rur, które w przeciągu kolejnych 15 miesięcy zostaną zdemontowane.

W MPZP Nieruchomość została zakwalifikowana jako teren PP - obszar przemysłowy, co umożliwia prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej i usługowej. Teren znajduje się w pobliżu głównych ośrodków przemysłowych Śląska, 6 km od centrum Katowic, 8 km od Chorzowa, w pobliżu dróg nr 1 i 94 oraz szybkich arterii A4 i S86.

Nieruchomość zostanie zbyta w trybie przetargu, TFS zaprasza do wizji lokalnej Nieruchomości, zapoznania się z jej atutami i ewentualnego przeprowadzenia due dilligence.

Wszelkich informacji zainteresowanym udzielają:

  • Bartosz Długołęcki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 530 021 979
  • Marcin Siarkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 631 553

 

Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp. Z o.o. ("TFS") informs that in Q4 2021 - Q1 2022 will announce an open tender for the sale of the perpetual usufruct right of real estate located in Siemianowice Śląskie at ul. Pawła Stalmacha 8 ("The Property").

The Property with a total area of 21.46 ha is a compact complex of rectangular plots for which the District Court in Siemianowice Śląskie keeps land and mortgage registers No. KA1I / 00006095/4 and No. KA1I / 00007528/6. The Property was acquired by TFS under enforcement mode/foreclosure (is free of mortgage charges). There are located post-industrial halls with overhead cranes (total area 66,500 m²) on The Property, built in the years 1960-2000. The Property has access to all utilities.

In the area of 3 halls, built in 2000, there are machines of the technological line of the pipe rolling mill which are sold and will be dismantled within the next 15 months.

In the Local Development Plan, The Property has been classified as a PP - industrial area, which allows to conduct production, storage and service activities. The area is located near of the main industrial centers of Silesia, 6 km from the center of Katowice, 8 km from Chorzów, near roads 1 and 94 and fast arteries A4 and S86.

The Property will be sold by tender, TFS invites to visit The Property for a local inspection, familiarize its advantages and conduct due diligence.

All information for interested parties shall be provided by:

  • Bartosz Długołęcki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 530 021 979
  • Marcin Siarkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 631 553
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++