inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Walcownia rur jedność

lipiec, 04, 2018.

Walcownia Rur Jedność na sprzedaż

Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) i Walcownia Rur Silesia (WRS) to główni wierzyciele Walcowni Rur Jedność (WRJ), łącznie kontrolują wszystkie strategiczne aktywa WRJ, posiadając 87 procent udziału w długach tej spółki. Towarzystwo Finansowe Silesia jest wierzycielem hipotecznym na I miejscu, a Walcownia Rur Silesia – zastawnikiem na całym majątku Walcowni Rur Jedność.

Plany na przyszłość

Obecnie działalność hutniczą na terenach historycznie należących do dawnej Huty Jedność prowadzi WRS (spółka w 100 proc. zależna od TFS) – kontynuująca 170 - letnią tradycję hutniczą i należąca do największych w Polsce producentów rur stalowych bez szwu i ze szwem ciągnionych na zimno, będąca również jednym z wierzycieli WRJ. TFS i WRS, jako główni wierzyciele WRJ, zapraszają wszystkich zainteresowanych nabyciem aktywów walcowni ciągłej rur bez szwu w Siemianowicach Śląskich.

Przeszkody formalne, związane z obciążeniami majątku WRJ przez banki, Stalexport i Ministra Finansów, przestały funkcjonować w 2007 roku. Towarzystwo Finansowe Silesia wykupiło długi od wierzycieli i przygoto- wało majątek uporządkowany do zbycia w trybie egzekucji komorniczej. Sąd od tego czasu odrzucił bądź umorzył wnioski składane przez WRJ dotyczące upadłości układowej, likwidacyjnej i sanacji spółki.

W celu uporządkowania sytuacji prawnej i majątkowej Walcowni Rur Jedność, w czerwcu 2017 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji.

Sprzedaż będzie mogła nastąpić w trybie egzekucyjnym, co oznacza dla nabywcy, że kupowany majątek będzie wolny od obciążeń. 

Majątek jest zabezpieczony, urządzenia znajdują się w halach w dobrym stanie. Znalezienie nabywcy urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna pozwoli nie tylko na odzyskanie wierzytelności, ale również na pozyskanie środków finansowych na program inwestycyjny WRS zatrudniającej obecnie ponad 130 osób w Siemianowicach Śląskich.

Niniejszy artykuł rozpoczyna nową akcję informacyjną o możliwości zakupu majątku WRJ. Informacja, z uwagi na specyfikę majątku, będzie rozpropagowana wśród podmiotów działających na rynku hutniczym na całym świecie. Działania będą prowadzone na szeroką skalę m.in. ogłoszenia w największych portalach związanych z branżą stalową jak również w specjalistycznej prasie o zasięgu ogólnoświatowym. Poza tym planowany jest udział w największych targach branżowych w Düsseldorfie w kwietniu 2018 roku. Potencjalnym zainteresowanym proponowany jest zakup majątku w całości lub w zorganizowanych technologicznie częściach.

 

HISTORIA

Dostawy głównych urządzeń technicznych renomowanej firmy Mannesmann Demag (aktualnie SMS MEER) miały miejsce w latach 2000-2002. Podobne układy technologiczne SMS MEER funkcjonują w walcowniach rur bezszwowych na całym świecie.

Budowę walcowni na terenie Siemianowic Śląskich w 1978 roku rozpoczęła ówczesna Huta Jedność (postawiona w stan likwidacji w 2003 roku, a w 2017 roku wykreślona z KRS). Huta Jedność nie była w stanie samodzielnie sfinansować ani zapewnić prawidłowego finansowania długoterminowego skreślonej z listy inwestycji centralnych walcowni o wartości kilkuset milionów złotych.

Walcownia Rur Jedność powołana w 1995 roku miała dokończyć realizację inwestycji budowy walcowni rur o zdolności 160 tys. ton rur rocznie, jednakże przerwanie finansowania inwe- stycji w 2001 roku w finalnej fazie przed próbami technologicznymi spowodowało wstrzymanie prac gotowej już w 95 proc. inwestycji. 

Od tej pory zaczęły się problemy spółki – kilkuset milionowe zadłużenie, zastawy wierzycieli na majątku oraz skomplikowane kwestie w zakresie własności gruntów i budynków stały się przeszkodą kontynuacji projektu przez Walcownię Rur Jedność i innych inwestorów.

Aktualnie cały majątek oraz nieruchomości walcowni objęte są postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika sądowego na wniosek wierzycieli. Towarzystwo Finansowe Silesia oraz jej 100-proc. spółka zależna Walcownia Rur Silesia oferują do sprzedaży majątek Walcowni Rur Jedność.

 

Oferujemy ciąg technologiczny walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna, na który składają się głównie:

  • obrotowy piec grzewczy wsadu
  • pokroczny piec podgrzewczy
  • walcarka skośna dziurująca
  • walcarka redukcyjna tulei
  • walcarka ciągła z trzpieniem trzymanym
  • walcarka redukcyjna z naciągiem
  • zespół do indukcyjnego dogrzewania rur

Odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie powinny zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 roku na adres: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

Zapraszamy do kontaktu. 

Osobą odpowiedzialną za projekt jest prezes zarządu TFS Jadwiga Dyktus adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++