inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

styczeń, 14, 2022.

Zapytanie ofertowe na wykonanie uzupełnienia i naprawy nawierzchni drogowej w Siemianowicach Śląskich

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pawła Stalmacha 8, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie uzupełnienia i naprawy nawierzchni drogowej ulicy Stalmacha na odcinku, znajdującym się na  działkach o numerach 1307/49 i 1236/49 dla których prowadzona jest  księga wieczysta nr KA1/00025618/6 oraz działki o numerze 1246/73 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1/00021421/0. Remont nawierzchni będzie polegał na miejscowych naprawach i uzupełnieniach ubytków  w nawierzchni, z punktowym wzmocnieniem wierzchniej warstwy podbudowy, o ile będzie to konieczne dla właściwego powiązania warstw istniejących z warstwą uzupełniająca.

Szczegóły i termin składania ofert w załączeniu

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++