inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

luty, 18, 2022.

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na zakup rur

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty, do składania pisemnych ofert cenowych na zakup rur stalowych zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Stalmacha 8. Cena minimalna 120 000,00  zł netto za łącznie około 36,5 ton zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

Warunki wykonania usługi:

 1. Przystąpienie do prac nastąpi po uiszczeniu zaliczki w wysokości 3/4 wartości;
 2. Załadunek i transport, odbywa się siłami kupującego i na jego koszt.
 3. Odbiór i wywóz powinien nastąpić w okresie od 3 do 10 marca 2022 roku.

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta;
 2. Cenę zakupu, która obejmuje koszty załadunku i transportu;
 3. Informacje na temat doświadczenia w zrealizowanych dotychczas pracach o podobnym zakresie;
 4. Udokumentowanie dysponowania specjalistycznym sprzętem do realizacji przedmiotu zlecenia oraz pracownikami do obsługi sprzętu, posiadającymi stosowne uprawnienia
 5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zezwoleń;
 6. Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Termin wykonania:

Do 10 marca 2022 r.

 

Szczegóły składania ofert w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++