inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

kwiecień, 04, 2022.

Zaproszenie do składania pisemnych ofert - Rury stalowe, zapory drogowe, stojaki na rury

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. (TFS) zaprasza do składania pisemnych ofert na:

 1. Rury stalowe ciągnione na zimno (z atestami) (zapas - 18 ton)
 2. Stojaki na rury (stal czarna narzędziowa stan -70 szt.)
 3. Zapory drogowe, betonowe, malowane dwustronne (32 szt. o wymiarach 200x80 cm)

Oferowany majątek jest prezentowany na portalu:  https://tfsilesia.olx.pl

 

Oferta powinna zawierać:

 • proponowaną cenę netto nabycia odrębnie dla każdego z trzech ww przedmiotów oferty
 • proponowany termin uwzględniający termin rozpoczęcia i zakończenia prac związanych
  z demontażem, odbiorem, załadunkiem i wywozem zakupionego asortymentu

Ponadto:

 • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące zakup całej ilości przedmiotu sprzedaży,
 • kryterium ofert będzie cena i czas realizacji,

demontaż, załadunek, wywóz i transport Kupujący dokona własnymi środkami na własny koszt i ryzyko.

 

Szczegóły i termin składania ofert w załączeniu

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++