inwestor
na lata
finanse dla polskiej gospodarki

Grupa kapitałowa/Walcownia Rur Jedność S.A. w likwidacji

Logo artykuł

Walcownia Rur Jedność została postawiona w stan likwidacji w dniu 30 czerwca 2017 r.

40,74%
Procent udziałów

Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, a cały jej majątek oraz nieruchomości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Walcownia Rur Silesia jako główni wierzyciele WRJ poszukują inwestorów zainteresowanych nabyciem aktywów Walcowni Rur Jedność.

Sprzedaż będzie mogła nastąpić w trybie egzekucyjnym, co oznacza dla nabywcy, że kupowany majątek będzie wolny od obciążeń.

Więcej informacji na stronie http://wrj.info.pl/, gdzie znajdą Państwo szczegółowe zestawienie majątku przeznaczonego do zbycia, niezbędne informacje oraz galerię zdjęć.

 wrj.info.pl/

 
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++