inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

lipiec, 05, 2022.

Wszczęcie postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego „Silesia”  Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz sprawozdań Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia”  podlegających konsolidacji za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 i 31.12.2023.

Szczegóły i termin składania ofert w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++