inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

grudzień, 14, 2022.

Przebudowa i rozbudowa parkingów na terenie nieruchomości w Warszawie

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na przebudowie oraz rozbudowie istniejących parkingów zlokalizowanych na działkach o numerach ew. 6/9, 9/1, 9/4, 9/6 obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą przedstawienia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39  – na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6 obręb 2-06-07”.

Szczegóły i termin składania ofert w załącznikach.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++