inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Walcownia rur silesia

luty, 23, 2023.

Przetarg na zbycie przecinarki taśmowej BOMAR PROLINE

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, adres: ul. Fabryczna 14, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276980, NIP: 6431704223, REGON: 24055587000000, o kapitale zakładowym w wysokości: 102 500,00 zł („WRS”) ogłasza:  

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE PRZECINARKI BOMAR PROLINE 420.350H Z OPRZYRZĄDOWANIEM

 1. Przedmiotem przetargu jest łączne zbycie przecinarki taśmowej Bomar Proline 420.350 H z oprzyrządowaniem - miernikiem 12m nr ew. ST/POZ/438 (dalej również jako: „Przecinarka”) należącej do WRS.
 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z wybranym, w wyniku niniejszego postępowania, oferentem.
 3. Cena zakupu netto Przecinarki nie może być niższa niż 30 500,00 (trzydzieści tysięcy pięćset 00/10) zł.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 12:00.
 5. Oferty należy dostarczyć do Kancelarii likwidatora WRS ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w Gliwicach, w dniu 17 marca 2023 roku o godz. 12:00 w obecności oferentów (warunek konieczny).
 7. Szczegóły przetargu znajdują się w Regulaminach przetargu zatwierdzonych odpowiednio przez WRS.
 8. WRS zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany zasad.
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++