inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

marzec, 17, 2023.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na terenie nieruchomości w Warszawie - sieć CO

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą przedstawienia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania Dn 300 o długości 5 mb od komory ciepłowniczej do miejsca zlokalizowania uszkodzenia. Miejscem wykonania będzie teren nieruchomości Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o. w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39.

Szczegóły i termin składania ofert w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++