inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

kwiecień, 13, 2023.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu odcinka sieci ciepłowniczej CO na terenie nieruchomości w Warszawie

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie odcinka sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 (treść zapytania w załączeniu).

Oferty cenowe prosimy składać zgodnie z procedurą tj. w wyznaczonym terminie, w zakodowanej wersji  wraz z hasłem dostępu.

E-mail z ofertą należy opatrzyć tytułem:  
„Remont części sieci ciepłowniczej.”

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++