inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

kwiecień, 19, 2023.

zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 39 w Warszawie oraz poszczególnych programów funkcjonalno-użytkowych dla każdego wariantu modelowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy dla każdej z koncepcji”.

Oferty cenowe prosimy składać zgodnie z procedurą tj. w wyznaczonym terminie, w zakodowanej wersji  wraz z hasłem dostępu.

E-mail z ofertą należy opatrzyć tytułem: Opracowanie wielowariantowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu przy ulicy KOR 39 w Warszawie”

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++