inwestor
na lata
finanse dla polskiej gospodarki

Grupa kapitałowa/Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o

Logo artykuł

IASE specjalizuje się w automatyzacji procesów technologicznych i centrów dyspozytorskich obiektów energetycznych i przemysłowych.

85,00%
Procent udziałów

IASE jest wykonawcą specjalistycznych prac w zakresie automatyzacji i sterowania procesami przemysłowymi. Zakres prac obejmuje: prace badawczo-rozwojowe i projektowe, dostawy sprzętu i oprogramowania, montaż, uruchomienie i serwis systemów i urządzeń, szkolenie obsługi. Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową posiadając własne zaplecze naukowo-badawcze oraz laboratorium badawcze i wzorcujące. Ponadto IASE prowadzi wynajem pomieszczeń, hal wystawienniczych oraz sal konferencyjnych.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++