inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

wrzesień, 04, 2019

Torpol - strategia na lata 2019-2023

Grupa Torpol planuje osiągnąć skumulowane przychody ze sprzedaży netto w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 na poziomie ponad 8,8 mld zł przy założeniu średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5 proc. - poinformował Torpol.

Na mocy uchwały rady nadzorczej Torpol z 2 września 2019 w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Torpol i spółki Torpol S.A. na lata 2019 -2023" spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji strategię rozwoju w perspektywie do 2023 roku.

Torpol wskazuje, że dotychczasowe działania spółki pozwoliły jej na uzyskanie silnej pozycji jednego z wiodących podmiotów na rynku budownictwa kolejowego w Polsce, gdzie średni udział rynkowy grupy szacowany jest na ok. 14-15 proc.

Udział ten liczony jest na podstawie przychodów netto ze sprzedaży grupy na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) oraz wartości zrealizowanych nakładów inwestycyjnych prezentowanych w raportach rocznych PKP PLK.

Biorąc pod uwagę horyzont czasowy dokumentu strategii oraz programów rządowych, tj. krajowego Programu Kolejowego (KPK) i Programu utrzymaniowego do 2023 roku oraz zbudowany, rekordowy portfel zamówień spółki na rzecz PKP PLK, grupa będzie nadal skupiona przede wszystkim na rynku kolejowym w Polsce.

Jednak, jak podaje Torpol w informacji „Kluczowe obszary Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Torpol i spółki Torpol S.A. na lata 2019 -2023” z każdym kolejnym rokiem, wraz ze zmniejszaniem się tego rynku, wielkość przychodów ze sprzedaży grupy w tym obszarze będzie stopniowo malała.

Według wstępnych wyliczeń przychody netto ze sprzedaży grupy Torpol w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 664,8 mln zł, to duży wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, kiedy wyniosły 547,1 mln zł. Zysk netto wyniósł 10,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była strata w wysokości  5,9 mln zł.

Więcej można przeczytać w linku WNP

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++