inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

listopad, 27, 2019.

Zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie wycinki drzew w Polkowicach

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej usunięcia drzew rosnących na terenie działki 257/37 w Polkowicach przy ul. Krzywej 3 wraz z ewentualnym odkupieniem drewna uzyskanego w wyniku wycinki.  Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w terminie do dnia 13 grudnia 2019r. i według zasad określonych w zapytaniu. 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++