Jadwiga Dyktus

Prezes Zarządu

 

Obecnie od 10.02.2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego „SILESIA”
Sp. z o.o., głównego akcjonariusza TORPOL S.A. Posiada 25-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z różnych branż m.in. w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych i stali oraz państwowym funduszu inwestycyjnym, uczestniczącym w restrukturyzacji i finansowaniu dużych firm. Realizowała także projekty doradcze dla spółek prywatnych i samorządowych w przedmiocie audytu, finansów i restrukturyzacji.  Ma doświadczenie w zarządzaniu spółkami o obrotach pow. 100 mln zł.  Jest ekspertem w zakresie finansów i zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowania finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Była prezesem w spółce CARBO Holding sp. z o.o. (2010-2013), prezesem Huty Bankowej Sp. z o.o. (2009-2010) i Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o. (2006-2008), wiceprezesem „Orzeł Biały” S.A. (2001-2003), wiceprezesem ds. finansowych Huty Katowice S.A. (1998-2001), dla której zorganizowała finansowanie w wys. 630 mln zł. Była członkiem dziesięciu rad nadzorczych.

Jest Certyfikowanym Interim Menedżerem, Członkiem Rady Dyrektorów i  Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Interim Managers – organizacji non-profit promującej interim management w Polsce - formułę terminowych kontraktów zadaniowych praktykowaną w Niemczech i Wielkiej Brytanii od ponad 30 lat.

Od 2020 r. jest Członkiem Śląskiego Forum  Ekspertów powołanego przez Marszałka  Województwa Śląskiego.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunki: Ekonomika i organizacja przemysłu oraz Organizacja i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (Organizacja i Zarządzanie Przemysłem).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Jadwiga Dyktus nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++