inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

TFS działa na rynku już od 20 lat. Od początku swojego istnienia TFS prowadzi projekty restrukturyzacyjne spółek z wielu branż (m.in.: lotniczej, budowlanej, energetycznej) oraz uczestniczy w realizacji na rzecz programów rządowych, w tym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Efektem uczestnictwa TFS w różnych projektach jest obecny skład Grupy Kapitałowej. TFS posiada w swoich aktywach również nieruchomości komercyjne w Warszawie, Polkowicach i Siemianowicach Śląskich, które nabywało w ramach procesów dezinwestycyjnych restrukturyzowanych spółek. W swoim portfelu TFS posiada także samolot Embraer 175, który jest dzierżawiony do PLL LOT S.A.

Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój TFS i całej Grupy Kapitałowej, poprzez realizację kolejnych projektów i inwestycji, w szczególności nakierowanych na zwiększanie wartości posiadanego portfela oraz rozszerzenie palety oferowanych usług finansowych. Obecnie TFS koncentruje się na identyfikacji potencjału i osiąganiu efektów synergicznych pomiędzy spółkami portfelowymi, co będzie skutkowało maksymalizacją korzyści w ramach Grupy. Samo TFS w najbliższych latach skoncentruje działania w obszarze nieruchomości.

Więcej o Jubileuszu TFS w naszym artykule: 20 lat działalność TFS

Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne  

kwiecień, 01, 2021

Z okazji Świąt Wielkanocnych, składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu. Życzymy, aby spotkania przy wielkanocnym stole upływały w rodzinnej atmosferze.

 

Zarząd i Pracownicy Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

22 marca br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zawarły w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w obecności Prezydenta Miasta umowę o współpracy.

Dokument formalizuje wzajemne relacje pomiędzy KSSE i TFS w ramach realizacji przez TFS projektu rewitalizacji nieruchomości na obszarze Miasta Siemianowice - Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii przy ul. Stalmacha 8 w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie z umową nieruchomości wchodzące w skład śląskiego Centrum Biznesu zostaną włączone do oferty inwestycyjnej KSSE. Strefa będzie aktywnie promowała nieruchomość jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, z możliwością uzyskania wsparcia ze strony KSSE w ramach programu „Polska strefą inwestycji”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu: -> siemianowice.pl

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Fabryka Elementów Złącznych S.A. rozwijają współpracę w ramach GK Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.. Efektem jest nowa instalacja o mocy 50 kWp na dachu Fabryki. Zapraszamy do obejrzenia efektu końcowego współpracy na naszym profilu -> LinkedIn

15 marca br. minęły trzy lata od kiedy Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie znalazła się w Grupie Kapitałowej TFS. Nowy portfel zleceń oraz rozbudowa kompetencji „SEFAKO” były możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału Grupy Kapitałowej TFS oraz rozbudowie synergii w ramach Grupy. „SEFAKO” notuje najwyższe w historii wyniki finansowe oraz przekracza kolejne poziomy przychodów z działalności. Posiadane kompetencje pozwalają Spółce na zdobywanie zleceń w całej Europie.

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. jest producentem kompleksowych kotłów dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz elementów ciśnieniowych w Polsce i Europie. Specjalizuje się również w generalnym wykonawstwie w formule EPC.

Zapraszamy pełnej treści artykułu na naszym profilu LinkedIn 

SEFAKO 3 lata w GK TFS - artykuł

Grupa TORPOL osiągnęła w 2020 roku historycznie rekordowe zyski – tak wynika ze wstępnych wyników finansowych. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł niemal 100 mln zł (+33 proc. r/r), a zysk netto 48,6 mln zł (+64 proc. r/r).
TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 1,3 mld zł (-16% r/r). Wygenerowany zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 93,3 mln zł (+33% r/r), a zysk netto 47 mln zł. Spółka planuje publikację raportu rocznego 12 marca br.
Osiągnięte wyniki finansowe są powyżej konsensusu rynkowego. Grupa TORPOL ma za sobą bardzo dobry okres, i to pomimo ograniczeń, jakie wprowadziła pandemia COVID-19. Gratulujemy Grupie TORPOL rekordowych wyników!
Grupa TORPOL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe Silesia
Zapraszamy do artykułu https://www.wnp.pl/

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. stawia na nowoczesne technologie. Efektem współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla jest oferta rynkowa na budowę małoskalowych instalacji odzysku energii z RDF.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do gmin, mających problem z zagospodarowaniem palnych frakcji odpadów komunalnych, przetwarzanych na ich własnym terenie oraz dysponujących siecią ciepłowniczą, która mogłaby dostarczać mieszkańcom ciepło wytwarzane na bazie powstających w gminie odpadów.

SEFAKO wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.

 

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. zawarła kontrakt z belgijskim kontrahentem, w zakresie wykonania: dokumentacji projektowej, części ciśnieniowej z zakupem materiałów, inconelem, transportem oraz montażem i odbiorami na terytorium Belgii, kotła biomasowego pionowego WTB. W jedynej w Europie elektrowni na biomasę nasz kocioł będzie służył do przetwarzania min. otrębów z ziaren pszenicy oraz syropów cukrowych na energię cieplną i elektryczną.

Więcej na profilu LinkedIn SEFAKO https://www.linkedin.com/sefako

Nowa współpraca w Grupie Kapitałowej TFS
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. i TORPOL S.A. podpisały umowę ramową o współpracy. TFS planuje realizację inwestycji na nieruchomościach w Siemianowicach Śląskich i w Warszawie. Umowa została zawarta na czas obejmujący realizację inwestycji przez TFS. Spółka TORPOL S.A. będzie realizowała prace w ramach ustalonego zakresu, wykorzystując odpowiednie przygotowanie techniczne, wiedzę i doświadczenie oraz wykwalifikowany personel.
Inwestycja w Siemianowicach Śląskich obejmować będzie modernizację oraz adaptację nieruchomości dla celów jej komercjalizacji. W Warszawie planowana jest budowa nowych i remont części budynków położonych na nieruchomości TFS.
- To kolejna synergia w GK TFS mająca na celu rozszerzenie i wzmocnienie relacji biznesowych pomiędzy spółkami. Współpraca będzie się odbywać na zasadach rynkowych. TORPOL S.A. posiada doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy. Realizacja inwestycji w Siemianowicach Śląskich oraz w Warszawie wzmocni pozycję rynkową nie tylko TFS ale i Grupy TFS, natomiast TORPOL S.A. po raz kolejny wykorzysta kompetencje dywersyfikujące jego podstawową działalność – skomentował Zarząd TFS.
- Zawarta umowa stanowi element rozwoju potencjału i kompetencji Pionu Budownictwa Ogólnego spółki oraz umożliwia dalsze poszerzenie naszej oferty dla rynku – podsumował Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.
Obie nieruchomości położone są w atrakcyjnych lokalizacjach. Nieruchomość w Warszawie położona jest w bliskim sąsiedztwie Portu lotniczego im. F. Chopina. Natomiast nieruchomości w Siemianowicach Śląskich to bezpośrednie sąsiedztwo z Katowicami i dużymi ośrodkami przemysłowymi w województwie śląskim.
- Podniesienie wartości obu nieruchomości ma na celu również pozyskanie inwestorów i partnerów biznesowych – podkreślił Zarząd TFS.
Barbórka 2020  

grudzień, 04, 2020

Z okazji Barbórki serdeczne życzenia od Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o. dla całej Braci Górniczej.

 

 

 


Spółki Grupy Kapitałowej TFS wzięły udział w pomocy dla dwóch śląskich szpitali - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, w ramach akcji koordynowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Zdrowia.

Przekazane środki w łącznej kwocie 1 mln zł zostaną wykorzystane przez szpitale zgodnie z przedstawionym przez nie zapotrzebowaniem, m.in. na zakup cyfrowego aparatu RTG, aparatu do wentylacji tlenowej, zestawu endoskopowego i monitora pacjenta.

Dotychczas Grupa TFS przekazała w ramach akcji koordynowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wsparcie w kwocie blisko 2,5 mln zł.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy Wszystkim radości, wszelkiej pomyślności, zdrowia i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować.

Grupa Kapitałowa TFS wspiera walkę z COVID-19
Spółki z GK TFS: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Torpol S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Fabryka Kotłów „SEFAKO”S.A., Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. i Fabryka Elementów Złącznych S.A. deklarują kolejny 1 mln zł na działania związane z COVID-19. To ważny element wsparcia społeczeństwa w walce z pandemią. GK TFS również teraz włącza się w walkę, organizuje pomoc i pokazuje, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu.
Pomoc finansowa będzie przekazywana w ramach procesu koordynowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.
W pierwszym etapie walki z pandemią spółki z GK TFS zaopatrywały potrzebujących w środki ochrony i dezynfekcji, przekazywały darowizny pieniężne czy w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego. Łączna wartość dotychczas przekazanego przez Grupę TFS wsparcia finansowo-rzeczowego to kwota blisko 1,2 mln zł.

14 października Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podpisali list intencyjny, którego przedmiotem jest nawiązanie współpracy przy pozyskaniu inwestorów. Centrum ma powstać w Siemianowicach Śląskich na terenie likwidowanych Walcowni Rur Silesia i Walcowni Rur Jedność.

Głównym zadaniem będzie adaptacja hal przemysłowych do pomieszczeń typu Small Business Unit, stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla firm z sektora dystrybucji, produkcji i e-commerce oraz współpraca z samorządem przy budowie infrastruktury drogowej. Teren i nieruchomości objęte potencjalnie projektem to 66 tys. m2 powierzchni użytkowej hal oraz 21 ha terenów. 

- Naszym celem jest stworzenie nowych miejsc pracy na terenie Siemianowic Śląskich. Atrakcyjne powierzchnie, w dobrej lokalizacji z rozbudowaną infrastrukturą techniczną przyciągną przy współpracy z KSSE nowych inwestorów dla Siemianowic Śląskich – wskazuje Prezes Jadwiga Dyktus. Obecnie prowadzimy zaawansowane prace koncepcyjne i przygotowawcze. Pełną parą projekt ruszy po nabyciu przez TFS nieruchomości przy ulicy Stalmacha. Nabycie planujemy już w grudniu tego roku. Jako wierzyciel weźmiemy udział w licytacji komorniczej, na termin której oczekujemy – podkreśla Wiceprezes Monika Domańska.

Łączny udział Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w akcji przeciwdziałania COVID-19 wyniósł ponad 1 mln zł !
Oprócz Towarzystwa Finansowego Silesia, które udzieliło wsparcia 500 tys. zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, angażują się także spółki Torpol S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A. i Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A., ale już dla lokalnych społeczności Poznania, Wałbrzycha i Sędziszowa.
Szpital w Łodzi za przekazane środki zakupił m.in.: analizator immunologiczny, kardiomonitory, aparaty do wentylacji, aparat do amplifikacji czasu rzeczywistego czy aparat do izolacji kwasów nukleinowych.

Przekazaliśmy 500 tys. zł na zakup sprzętu do walki z COVID-19

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach od 16.03.2020 do 10.04.2020 r pracujemy zdalnie. Kontakt telefoniczny pod numerem 607 633 500 lub 605 650 150

Towarzystwo Finansowe Silesia podczas największych w Europie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach zaprezentowało ofertę spółek z Grupy Kapitałowej TFS.

Informujemy, że spółka Walcownia Rur Silesia SA w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Torpol Oil&Gas spółka córka należąca w skład naszej grupy kapitałowej

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2019 dobiegły końca.

Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia zaprasza na Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2019”

Grupa Torpol planuje osiągnąć skumulowane przychody ze sprzedaży netto w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 na poziomie ponad 8,8 mld zł przy założeniu średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5 proc. - poinformował Torpol.

Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS), które od blisko trzech lat jest większościowym akcjonariuszem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, odkupiło we wtorek od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) pakiet 34,87 proc. akcji tej spółki, skupiając tym samym ponad 93 proc. jej walorów.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++