inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy – Infolinia 19524

Obywatel Ukrainy wybierając numer 19524 lub wchodząc na stronę www.zielonalinia.gov.pl może otrzymać informacje na temat: 
- ofert pracy, 
- uprawnień na rynku pracy, 
- szkoleń i przekwalifikowań, 
- form wsparcia z urzędu pracy, 
- procedur zatrudniania cudzoziemców, 
- instrumentów rynku pracy (m.in. staży, bonów, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych).

www.gov.pl

 

Grupa Kapitałowa Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. włącza się w niesienie pomocy dla obywateli Ukrainy.

Spółki z Grupy Kapitałowej TFS organizują lub finansują dla uchodźców z Ukrainy m.in.:

- transport z granicy,
- mieszkania przejściowe,
- materiały opatrunkowe i leki,
- pomoc dzieciom i studentom,
- wsparcie nauki języka polskiego.

Nasi pracownicy w ramach wolontariatu angażują się w lokalne formy pomocy uchodźcom. Działania dostosowujemy do aktualnych potrzeb i rozwoju sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów.

Składamy najlepsze życzenia dla wszystkich inżynierów z Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.:

➡️ Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A.
➡️ Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
➡️ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
➡️ TORPOL S.A.
➡️ Torpol Oil&Gas
➡️ Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A.
➡️ Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o.
➡️ Fabryka Elementów Złącznych S.A.
➡️ Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
 
Inżynierom z naszej Grupy życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji na drodze zawodowej w dobie rozwoju nowoczesnej myśli technicznej.

Dwie spółki z Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia, członkami stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa - Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A. oraz wrocławski Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
 
Tworzenie dolin wodorowych to jeden z warunków budów rynku wodoru. Nowoczesne technologie wymagają kapitału oraz budowania łańcucha wartości dzięki współpracy środowiska nauki, biznesu i samorządu oraz wykorzystaniu również wsparcie funduszy celowych zw. z transformacją energetyczną

więcej informacji w artykule -> Dolnośląska Dolina Wodorowa

Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. oraz Rada Nadzorcza Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. wspólnie spotkali się omawiając strategiczne wyzwania dla GK SEFAKO. Doskonałe wyniki SEFAKO notowane w ostatnich trzech latach oraz historyczny wynik roku 2021 pozwalają planować pozyskanie nowych kompetencji przez SEFAKO oraz wejście na nowe rynki.

Nowa strategia na lata 2022-2026 zostanie przyjęta do końca czerwca 2022 roku.

W dniu wczorajszym (16.02.2022 r.) został pozytywnie rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż poprzemysłowego terenu po Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śląskich. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. ogłosiło ww. przetarg w styczniu br. Gratulujemy nowemu nabywcy!

zapraszamy do artykułu -> www.wnp.pl

Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne  

grudzień, 20, 2021

Życzymy wszystkim Partnerom, Kontrahentom i Przyjaciołom radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2022

TFS działa na rynku już od 20 lat. Od początku swojego istnienia TFS prowadzi projekty restrukturyzacyjne spółek z wielu branż (m.in.: lotniczej, budowlanej, energetycznej) oraz uczestniczy w realizacji na rzecz programów rządowych, w tym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Efektem uczestnictwa TFS w różnych projektach jest obecny skład Grupy Kapitałowej. TFS posiada w swoich aktywach również nieruchomości komercyjne w Warszawie, Polkowicach i Siemianowicach Śląskich, które nabywało w ramach procesów dezinwestycyjnych restrukturyzowanych spółek. W swoim portfelu TFS posiada także samolot Embraer 175, który jest dzierżawiony do PLL LOT S.A.

Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój TFS i całej Grupy Kapitałowej, poprzez realizację kolejnych projektów i inwestycji, w szczególności nakierowanych na zwiększanie wartości posiadanego portfela oraz rozszerzenie palety oferowanych usług finansowych. Obecnie TFS koncentruje się na identyfikacji potencjału i osiąganiu efektów synergicznych pomiędzy spółkami portfelowymi, co będzie skutkowało maksymalizacją korzyści w ramach Grupy. Samo TFS w najbliższych latach skoncentruje działania w obszarze nieruchomości.

Więcej o Jubileuszu TFS w naszym artykule: 20 lat działalność TFS

Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne  

kwiecień, 01, 2021

Z okazji Świąt Wielkanocnych, składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu. Życzymy, aby spotkania przy wielkanocnym stole upływały w rodzinnej atmosferze.

 

Zarząd i Pracownicy Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

22 marca br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zawarły w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w obecności Prezydenta Miasta umowę o współpracy.

Dokument formalizuje wzajemne relacje pomiędzy KSSE i TFS w ramach realizacji przez TFS projektu rewitalizacji nieruchomości na obszarze Miasta Siemianowice - Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii przy ul. Stalmacha 8 w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie z umową nieruchomości wchodzące w skład śląskiego Centrum Biznesu zostaną włączone do oferty inwestycyjnej KSSE. Strefa będzie aktywnie promowała nieruchomość jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, z możliwością uzyskania wsparcia ze strony KSSE w ramach programu „Polska strefą inwestycji”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu: -> siemianowice.pl

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Fabryka Elementów Złącznych S.A. rozwijają współpracę w ramach GK Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.. Efektem jest nowa instalacja o mocy 50 kWp na dachu Fabryki. Zapraszamy do obejrzenia efektu końcowego współpracy na naszym profilu -> LinkedIn

15 marca br. minęły trzy lata od kiedy Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie znalazła się w Grupie Kapitałowej TFS. Nowy portfel zleceń oraz rozbudowa kompetencji „SEFAKO” były możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału Grupy Kapitałowej TFS oraz rozbudowie synergii w ramach Grupy. „SEFAKO” notuje najwyższe w historii wyniki finansowe oraz przekracza kolejne poziomy przychodów z działalności. Posiadane kompetencje pozwalają Spółce na zdobywanie zleceń w całej Europie.

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. jest producentem kompleksowych kotłów dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz elementów ciśnieniowych w Polsce i Europie. Specjalizuje się również w generalnym wykonawstwie w formule EPC.

Zapraszamy pełnej treści artykułu na naszym profilu LinkedIn 

SEFAKO 3 lata w GK TFS - artykuł

Grupa TORPOL osiągnęła w 2020 roku historycznie rekordowe zyski – tak wynika ze wstępnych wyników finansowych. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł niemal 100 mln zł (+33 proc. r/r), a zysk netto 48,6 mln zł (+64 proc. r/r).
TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 1,3 mld zł (-16% r/r). Wygenerowany zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 93,3 mln zł (+33% r/r), a zysk netto 47 mln zł. Spółka planuje publikację raportu rocznego 12 marca br.
Osiągnięte wyniki finansowe są powyżej konsensusu rynkowego. Grupa TORPOL ma za sobą bardzo dobry okres, i to pomimo ograniczeń, jakie wprowadziła pandemia COVID-19. Gratulujemy Grupie TORPOL rekordowych wyników!
Grupa TORPOL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe Silesia
Zapraszamy do artykułu https://www.wnp.pl/

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. stawia na nowoczesne technologie. Efektem współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla jest oferta rynkowa na budowę małoskalowych instalacji odzysku energii z RDF.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do gmin, mających problem z zagospodarowaniem palnych frakcji odpadów komunalnych, przetwarzanych na ich własnym terenie oraz dysponujących siecią ciepłowniczą, która mogłaby dostarczać mieszkańcom ciepło wytwarzane na bazie powstających w gminie odpadów.

SEFAKO wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.

 

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. zawarła kontrakt z belgijskim kontrahentem, w zakresie wykonania: dokumentacji projektowej, części ciśnieniowej z zakupem materiałów, inconelem, transportem oraz montażem i odbiorami na terytorium Belgii, kotła biomasowego pionowego WTB. W jedynej w Europie elektrowni na biomasę nasz kocioł będzie służył do przetwarzania min. otrębów z ziaren pszenicy oraz syropów cukrowych na energię cieplną i elektryczną.

Więcej na profilu LinkedIn SEFAKO https://www.linkedin.com/sefako

Nowa współpraca w Grupie Kapitałowej TFS
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. i TORPOL S.A. podpisały umowę ramową o współpracy. TFS planuje realizację inwestycji na nieruchomościach w Siemianowicach Śląskich i w Warszawie. Umowa została zawarta na czas obejmujący realizację inwestycji przez TFS. Spółka TORPOL S.A. będzie realizowała prace w ramach ustalonego zakresu, wykorzystując odpowiednie przygotowanie techniczne, wiedzę i doświadczenie oraz wykwalifikowany personel.
Inwestycja w Siemianowicach Śląskich obejmować będzie modernizację oraz adaptację nieruchomości dla celów jej komercjalizacji. W Warszawie planowana jest budowa nowych i remont części budynków położonych na nieruchomości TFS.
- To kolejna synergia w GK TFS mająca na celu rozszerzenie i wzmocnienie relacji biznesowych pomiędzy spółkami. Współpraca będzie się odbywać na zasadach rynkowych. TORPOL S.A. posiada doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy. Realizacja inwestycji w Siemianowicach Śląskich oraz w Warszawie wzmocni pozycję rynkową nie tylko TFS ale i Grupy TFS, natomiast TORPOL S.A. po raz kolejny wykorzysta kompetencje dywersyfikujące jego podstawową działalność – skomentował Zarząd TFS.
- Zawarta umowa stanowi element rozwoju potencjału i kompetencji Pionu Budownictwa Ogólnego spółki oraz umożliwia dalsze poszerzenie naszej oferty dla rynku – podsumował Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.
Obie nieruchomości położone są w atrakcyjnych lokalizacjach. Nieruchomość w Warszawie położona jest w bliskim sąsiedztwie Portu lotniczego im. F. Chopina. Natomiast nieruchomości w Siemianowicach Śląskich to bezpośrednie sąsiedztwo z Katowicami i dużymi ośrodkami przemysłowymi w województwie śląskim.
- Podniesienie wartości obu nieruchomości ma na celu również pozyskanie inwestorów i partnerów biznesowych – podkreślił Zarząd TFS.
Barbórka 2020  

grudzień, 04, 2020

Z okazji Barbórki serdeczne życzenia od Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o. dla całej Braci Górniczej.

 

 

 


Spółki Grupy Kapitałowej TFS wzięły udział w pomocy dla dwóch śląskich szpitali - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, w ramach akcji koordynowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Zdrowia.

Przekazane środki w łącznej kwocie 1 mln zł zostaną wykorzystane przez szpitale zgodnie z przedstawionym przez nie zapotrzebowaniem, m.in. na zakup cyfrowego aparatu RTG, aparatu do wentylacji tlenowej, zestawu endoskopowego i monitora pacjenta.

Dotychczas Grupa TFS przekazała w ramach akcji koordynowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wsparcie w kwocie blisko 2,5 mln zł.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy Wszystkim radości, wszelkiej pomyślności, zdrowia i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować.

Grupa Kapitałowa TFS wspiera walkę z COVID-19
Spółki z GK TFS: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Torpol S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Fabryka Kotłów „SEFAKO”S.A., Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. i Fabryka Elementów Złącznych S.A. deklarują kolejny 1 mln zł na działania związane z COVID-19. To ważny element wsparcia społeczeństwa w walce z pandemią. GK TFS również teraz włącza się w walkę, organizuje pomoc i pokazuje, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu.
Pomoc finansowa będzie przekazywana w ramach procesu koordynowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.
W pierwszym etapie walki z pandemią spółki z GK TFS zaopatrywały potrzebujących w środki ochrony i dezynfekcji, przekazywały darowizny pieniężne czy w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego. Łączna wartość dotychczas przekazanego przez Grupę TFS wsparcia finansowo-rzeczowego to kwota blisko 1,2 mln zł.

14 października Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podpisali list intencyjny, którego przedmiotem jest nawiązanie współpracy przy pozyskaniu inwestorów. Centrum ma powstać w Siemianowicach Śląskich na terenie likwidowanych Walcowni Rur Silesia i Walcowni Rur Jedność.

Głównym zadaniem będzie adaptacja hal przemysłowych do pomieszczeń typu Small Business Unit, stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla firm z sektora dystrybucji, produkcji i e-commerce oraz współpraca z samorządem przy budowie infrastruktury drogowej. Teren i nieruchomości objęte potencjalnie projektem to 66 tys. m2 powierzchni użytkowej hal oraz 21 ha terenów. 

- Naszym celem jest stworzenie nowych miejsc pracy na terenie Siemianowic Śląskich. Atrakcyjne powierzchnie, w dobrej lokalizacji z rozbudowaną infrastrukturą techniczną przyciągną przy współpracy z KSSE nowych inwestorów dla Siemianowic Śląskich – wskazuje Prezes Jadwiga Dyktus. Obecnie prowadzimy zaawansowane prace koncepcyjne i przygotowawcze. Pełną parą projekt ruszy po nabyciu przez TFS nieruchomości przy ulicy Stalmacha. Nabycie planujemy już w grudniu tego roku. Jako wierzyciel weźmiemy udział w licytacji komorniczej, na termin której oczekujemy – podkreśla Wiceprezes Monika Domańska.

Łączny udział Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w akcji przeciwdziałania COVID-19 wyniósł ponad 1 mln zł !
Oprócz Towarzystwa Finansowego Silesia, które udzieliło wsparcia 500 tys. zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, angażują się także spółki Torpol S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A. i Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A., ale już dla lokalnych społeczności Poznania, Wałbrzycha i Sędziszowa.
Szpital w Łodzi za przekazane środki zakupił m.in.: analizator immunologiczny, kardiomonitory, aparaty do wentylacji, aparat do amplifikacji czasu rzeczywistego czy aparat do izolacji kwasów nukleinowych.

Przekazaliśmy 500 tys. zł na zakup sprzętu do walki z COVID-19

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach od 16.03.2020 do 10.04.2020 r pracujemy zdalnie. Kontakt telefoniczny pod numerem 607 633 500 lub 605 650 150

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++