inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

FEZ

kwiecień, 15, 2020.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”), na podstawie §25 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz  art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Szczegóły na stronie internetowej http://www.fez.pl/aktualnosci/ogloszenia.html

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++