O nas

Towarzystwo Finansowe Silesia posiada 20 lat doświadczenia w realizacji strategicznych projektów dla gospodarki Państwa. Działa w najważniejszych dla Polski branżach m.in. przemyśle kolejowym, koksowniczym, energetyce, infrastrukturze oraz nieruchomościach. Jest wiarygodnym, długoterminowym inwestorem finansowym nakierowanym na wzrost wartości posiadanych spółek i budowę synergii między nimi. Dwuosobowy zarząd firmy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i kompetencje, aby efektywnie lokować publiczne środki w inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki. Spółka realizuje Rządowy Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez udział w programach restrukturyzacji, mających na celu poprawę parametrów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

 więcej o nas

O grupie kapitałowej

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia stanowią:

  •   Grupa kapitałowa Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" SA (93,23%) z Zakładem Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o.,
  •   Grupa kapitałowa Fabryka Kotłów SEFAKO SA (96,30%) z Sędziszowskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz z Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach,
  •   Fabryka Elementów Złącznych S.A. (90,25%) w Siemianowicach Śląskich,
  •   Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. (85%) we Wrocławiu,
 więcej o grupie kapitałowej
 
Victoria logo
Sefako logo
 
FEZ logo
IASE logo
 
 
CBKK logo
EPE Koks logo
SPEC logo
 

Aktualności

Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022 

listopad, 30, 2023

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. wyróżnione tytułem Menedżer transformacji w pierwszej edycji rankingu Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022. Ranking oparty jest na danych finansowych za rok 2022 i wyróżnia firmy, które osiągnęły największe przychody netto. Nagrodę Zarządowi TFS wręczył Pan Józef Piętoń Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. to spółka z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansowaniu przedsiębiorstw i realizacji złożonych projektów restrukturyzacyjnych. TFS wzięło udział w kluczowych dla polskiej gospodarki przedsięwzięciach i programach, między innymi w górnictwie, przemyśle kolejowym, energetyce i koksownictwie. Jest partnerem finansowym największych polskich spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Finansuje innowacyjne projekty inwestycyjne.

 
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. partnerem merytorycznym największego spotkania sektora małych i średnich przedsiębiorców w Europie 

listopad, 02, 2023

Jadwiga Dyktus i Monika Domańska reprezentowały Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. podczas 13 Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Zorganizowane, jak co roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Trzy dni (25-27.10) biznesowych spotkań przedsiębiorców w Katowicach obejmowały 50 paneli dyskusyjnych, warsztatów i wystąpień, 300 prelegentów i osób występujących oraz 6500 zarejestrowanych uczestników z 24 krajów.
Hasłem Kongresu w tym roku było: Czy jesteś gotowy na zmianę/szansę?
Kongres jest wydarzeniem bezpłatnym, promującym przedsiębiorczość i zapraszającym do nawiązywania relacji gospodarczych. Jest także platformą wymiany doświadczeń i zgłaszania przez MŚP propozycji zmian dla decydentów i instytucji otoczenia biznesu. Relacje z Kongresu są prezentowane na stronie ekmsp.eu.

działalność

Finansowanie

Usługi finansowe obejmują: udział w programach emisji obligacji, udzielanie pożyczek, zakup wierzytelności, leasing, udzielanie poręczeń, zakup środków trwałych, instrumenty typu mezzanine (obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne , akcje uprzywilejowane, inne).

Inwestycje kapitałowe

Towarzystwo Finansowe Silesia występuje jako większościowy udziałowiec lub akcjonariusz spółek kapitałowych. Nabywamy większościowe pakiety spółek ze zidentyfikowanym elementem synergii dla Grupy Towarzystwa Finansowego Silesia. Dopuszczamy możliwość nabycia mniejszościowych pakietów w spółkach o dużym potencjale innowacyjnym lub stopach zwrotu powyżej średniej rynkowej.

Usługi

Ponad 20 lat praktycznego doświadczenia na rynku oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych sprawiają, że świadczymy usługi doradcze na najwyższym poziomie w zakresie zarządzania projektami, konsultingu w obrębie spółek portfelowych oraz wynajmu nieruchomości (zapraszamy na stronę nieruchomości TFS).

Samolot Embraer 170-200

Samolot Embraer 175

Dzierżawiony jest Polskim Liniom Lotniczym LOT. Odbywa regularne loty na trasach największych europejskich stolic.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++