inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

maj, 05, 2020.

Ogłoszenie dotyczące zaproszenia do składania oferty na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. oraz sprawozdań grupy kapitałowej i spółki zależnej Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” podlegających konsolidacji za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 rok i 31.12.2021 rok. Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++