inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

FEZ

luty, 02, 2021.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Fabryki Elementów Złącznych S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych Fabryki Elementów Złącznych S.A. Nie otwierać” należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, ul. Fabryczna 14, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, w terminie do dnia 26 lutego 2021 r., do godziny 14.00, z wyłączeniem sobót i niedziel.

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki na ww. adres – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

 

Szczegóły oraz więcej informacji o wymaganiach potencjalnych kandydatów na stronie www Spółki, kliknij w łącze:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++