inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

marzec, 09, 2021.

Zapytanie ofertowe na rozszerzenie i modernizację systemu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości TFS w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (TFS) zaprasza do złożenia oferty na rozszerzenie i modernizację systemu monitoringu wizyjnego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39. Nieruchomość składa się z 5 działek o nr 6/9; 9/1; 9/2; 9/4; 9/6 o łącznej powierzchni gruntu 106821 m2 , zabudowana jest obiektami pełniącymi funkcje biurowe, magazynowe, warsztatowe, usługowe oraz parkingi.

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie i modernizacja zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości TFS w Warszawie w taki sposób aby obejmował swoim zasięgiem całą nieruchomość.

Szczegóły wraz z lokalizacją znajdują się w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++