inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

lipiec, 19, 2021.

Zapytanie ofertowe w zakresie usunięcia i utylizacji drzew oraz objęcie nowych nasadzeń programem zachowania żywotności na terenie nieruchomości przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Warszawie

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie: 1. usunięcie drzew zgodnie z załączonym wykazem (tab.1) 2. wykonania nowych nasadzeń drzewami przekazanymi przez Zamawiającego 3. objęcie przekazanych drzew 3 letnim programem zachowania żywotności.

Szczegóły, termin zgłaszania ofert i zestawienie drzew do usunięcia w załączniku.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++