inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

sierpień, 06, 2021.

Zapytanie ofertowe na wykonanie opinii na temat wysokości rynkowych stawek czynszowych dla wybranych obiektów znajdujących się na obszarze nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Pawła Stalmacha 8

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w przedmiocie wykonania opinii na temat wysokości rynkowych stawek czynszowych dla wybranych obiektów znajdujących się na obszarze nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Pawła Stalmacha 8. Treść zapytania ofertowego wraz z terminami i procedurą składania ofert znajduje się w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++