inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

czerwiec, 01, 2022

Rozstrzygnięcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu TFS

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. ("Spółka") informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową ósmą kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 
- Panią Jadwigę Dyktus - na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.
 
- Panią Monikę Domańską - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. 
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++