inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

czerwiec, 09, 2022.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu - Nieruchomość w Polkowicach

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Polkowicach przy ul. Krzywej 3, zwraca się do Państwa z zapytaniem  ofertowym dotyczącym  przedstawienia oferty cenowej na wykonanie:

  • Przeciwpożarowego wyłącznika prądu szt.1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019.0.1065 z pożn.zm)

Szczegóły i termin składania ofert w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++