inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Victoria

lipiec, 18, 2022.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu, na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz  art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. Finansowych

Szczegóły i termin składania ofert w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++