inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Walcownia rur jedność

lipiec, 29, 2022.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Likwidatora Walcowni Rur Jedność

Rada Nadzorcza Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 13 Umowy Spółki oraz art. 201 i 2011 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Likwidatora.

Szczegóły i termin składania kandydatury w załączeniu.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++