inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

listopad, 02, 2022

„Stan i perspektywy hutnictwa żelaza i stali w Polsce"

25 października 2022 r. Pani Joanna Witkowska-Mosz - Dyrektor Finansowy w Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. uczestniczyła w konferencji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach „Stan i perspektywy hutnictwa żelaza i stali w Polsce". Pani Joanna Witkowska-Mosz przedstawiła zrealizowany przez TFS projekt pozyskania inwestora dla terenów siemianowickiej walcowni oraz nowe perspektywy rozwoju dla tych terenów, których nowe życie możliwe jest dzięki pozyskanemu przez TFS inwestorowi - giełdowej spółce Cognor. W prezentacji omówione zostały również przyczyny braku uruchomienia Walcowni Rur Jedność, której początki sięgały lat 70-tych ubiegłego wieku.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++