inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

sierpień, 17, 2023.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE PRAWA UŻTYKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Towarzystwo Finansowe „Silesia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002710, NIP 6292170627, o kapitale zakładowym w wysokości 1.723.698.000,00 zł („TFS”) ogłasza: 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE PRAWA UŻTYKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Przedmiot przetargu - sprzedaż przez TFS prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Siemianowicach Śląskich w ciągu ulicy Stalmacha i ulicy Rydla, dla których Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich prowadzi następujące księgi wieczyste:

  • KA1I/00025618/6 - obejmująca działki o numerach: 1307/49, 1309/54 i 1236/49, położone
    w ciągu ulicy Pawła Stalmacha w Siemianowicach Śląskich, o łącznej powierzchni 0,4619 ha oraz
  • KA1I/00025617/9 - obejmująca działkę o numerze 1310/54, położoną w ciągu ulicy Rydla
    w Siemianowicach Śląskich, o powierzchni 0,2234 ha,

Działki drogowe będące przedmiotem przetargu są zlokalizowane w części przemysłowej Siemianowic Śląskich, w sąsiedztwie realizowanej budowy nowej walcowni i stanowią część ciągu komunikacyjnego prowadzącego do nowopowstającej inwestycji. Szczegóły oraz Regulamin Przetargu w załącznikach.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++