inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

grudzień, 21, 2017

TFS bierze udział w realizacji Programu dla Śląska

21 grudnia 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów przedstawił w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Program dla Śląska.

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu wyniesie ok. 40 mld zł. Towarzystwo Finansowe Silesia może stać się instytucją finansową odpowiedzialną za realizację Programu dla Śląska. Zakres włączenia TFS w Program dla Śląska oraz ustalenie źródeł finansowania TFS (np. w drodze podwyższenia kapitału) będzie podlegał ustaleniom z Ministerstwem Energii.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++