inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

listopad, 30, 2023

Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. wyróżnione tytułem Menedżer transformacji w pierwszej edycji rankingu Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022. Ranking oparty jest na danych finansowych za rok 2022 i wyróżnia firmy, które osiągnęły największe przychody netto. Nagrodę Zarządowi TFS wręczył Pan Józef Piętoń Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. to spółka z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansowaniu przedsiębiorstw i realizacji złożonych projektów restrukturyzacyjnych. TFS wzięło udział w kluczowych dla polskiej gospodarki przedsięwzięciach i programach, między innymi w górnictwie, przemyśle kolejowym, energetyce i koksownictwie. Jest partnerem finansowym największych polskich spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Finansuje innowacyjne projekty inwestycyjne.

 
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++