inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

TFS

kwiecień, 30, 2024.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: w sekretariacie Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103 w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 15:00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki) w zaklejonej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia.”

W załącznikach dostępne są wymagane dokumenty do pobrania.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++