inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

listopad, 25, 2018

TORPOL - Uroczyste otwarcie wystawy "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" w Sejmie RP

Uroczyste otwarcie wystawy "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" w Sejmie RP

21 listopada o godz. 13:00 w holu głównym Sejmu RP odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz! Dokumenty Powstania Wielkopolskiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Poznaniu”. Wystawa objęta honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego została zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz TORPOL S.A.

W otwarciu udział wzięli zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja prezentuje wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera. Jej celem jest ukazanie Powstania Wielkopolskiego jako czynu zbrojnego, który zadecydował o kształcie odrodzonego państwa polskiego. Rozkazy te są częścią zachowanego w niewielkim fragmencie zespołu archiwalnego „Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu z lat 1919 - 1920”. Zawierają informacje o organizacji polskich sił zbrojnych, gdy mimo zakończenia pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. i klęski wojennej Niemiec oraz powstania niepodległego państwa polskiego na terenie byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego, ziemie zaboru pruskiego nadal należały do Rzeszy i były zarządzane przez niemiecką administrację. Archiwalia te są nielicznymi zachowanymi źródłami historycznymi z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1918 - 1919, gdyż bardzo wiele z nich spłonęło w styczniu 1945 r. wraz z gmachem Archiwum Rzeszy Kraju Warty w Poznaniu. Zachowane rozkazy dzienne w tym roku wpisane zostały na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++