inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

sierpień, 12, 2019

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. kupuje akcje Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. zakupi od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pakiet 34,87% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. To efekt zakończenia procedury konsolidacji akcjonariatu WZK Victoria.

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. zakupi od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pakiet 34,87% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. To efekt zakończenia procedury konsolidacji akcjonariatu WZK Victoria.

Dotychczasowi akcjonariusze, zgodnie z Porozumieniem z 20 maja 2019r. ustalili w dniu 9 sierpnia br. ostateczne warunki transakcji zbycia przez ARP na rzecz TF Silesia akcji WZK Victoria. Na ich podstawie do końca sierpnia br. zostanie zawarta umowa sprzedaży, w wyniku której TF Silesia zwiększy swój pakiet akcji do 93%. Dotychczasowa współpraca dwóch funduszy skarbu państwa pozwoliła osiągnąć Spółce stabilność zaburzoną sytuacją rynkową na przełomie lat 2016/2017.  Wraz z zawarciem transakcji kończy się wspólny, trwający od 2016 roku nadzór nad największym producentem koksu odlewniczego w Polsce.

TF Silesia przejmując samodzielną kontrolę nad WZK Victoria zwiększy synergie koksowni z GK TFS oraz przyspieszy działania w kierunku zabezpieczenia strategicznych interesów Spółki.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++