inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

O nas/Spółka

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym. Realizujemy ważne dla polskiej gospodarki projekty o charakterze rozwojowym. Działamy na zasadach indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania. Kładziemy nacisk na innowacyjność i synergie pomiędzy spółkami, budując wartość portfela Grupy Kapitałowej.
Strategia

Strategia Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o na latach 2016 – 2020 odpowiada na założenia Rządowego Programu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wzmacniamy innowacyjność w Grupie Kapitałowej, kładziemy nacisk na rozwój polskiego przemysłu.

Misja

Strategiczny partner finansowy przy istotnych dla polskiej gospodarki przedsięwzięciach i projektach.

Wizja

Naszą wizją jest uwalnianie potencjału polskich przedsiębiorstw indywidualnie dobraną strukturyzacją i aranżacją finansowania ich rozwoju.

Kompetencje i potencjał TFS

Posiadamy praktykę w zakresie przeprowadzania udanych procesów restrukturyzacyjnych oraz doświadczenie sektorowe (między innymi w budownictwie infrastrukturalnym i przemyśle stalowym). Dbamy o dobre relacje zarówno z administracją publiczną oraz inwestorami branżowymi, jak i finansowymi. Wypracowaliśmy zasoby finansowe, które mogą być reinwestowane w kolejne projekty.

 

Władze spółki

Zarząd

Jadwiga Dyktus
Jadwiga Dyktus / Prezes Zarządu
Monika Domańska
Monika Domańska / Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Zapadka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Koziński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Stańczykowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Pacholec

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bienioszek

Członek Rady Nadzorczej

Adam Skup

Członek Rady Nadzorczej

HISTORIA TFS

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. powstało 19 grudnia 2000 roku, jako podmiot przeznaczony do restrukturyzacji sektora hutniczego. W trakcie 20 lat obecności na rynku Spółka rozwinęła swoją działalność na nowe branże. Dzisiaj TFS jest obecne w przemyśle kolejowym, energetyce oraz nieruchomościach.

Włączenie Towarzystwa Finansowego Silesia w realizację Programu dla Śląska w grudniu 2017 roku, przyczyni się do zdywersyfikowania jego źródeł finansowania i zwiększy szansę jego efektywnej realizacji.

 

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++